1. Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w którym należy określić przedmiot najmu, przewidywany czas jego trwania oraz miejsce pracy urządzenia.

2. Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu (pierwsze wypożyczenie):

firmy:
wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
upoważnienie do podpisywania dokumentów

osoby prywatne:
2 dokumenty ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania,
potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za energię elektryczną, czynsz, gaz, telefon).

3. Wydanie sprzętu budowlanego następuje po podpisaniu umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji wysokości stosownej do wartości danego urządzenia.

4. Przekazanie sprzętu najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu jego użytkowania.

5. Jeżeli Umowa Najmu nie stanowi inaczej, okresem rozliczeniowym jest doba, weekend lub tydzień. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania najmu oraz ilości wynajmowanego sprzętu i podlega negocjacji. Dla aktywnych najemców przewidujemy stałe rabaty!

6. Weekend liczony jest jako 1,5 stawki dobowej. Święta nie są wliczane w koszt najmu.

7. Czas trwania umowy najmu liczony jest od dnia odbioru urządzenia przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku zwrotu sprzętu do godz. 9:00, dzień zwrotu nie zostanie doliczony.

8. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu a ew. przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.

9. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, groty i środki smarne) ponosi Najemca. Artykuły eksploatacyjne do nabycia na miejscu.

10. Wypożyczalnia dysponuje własną bazą transportową i świadczy usługi z zakresu transportu urządzeń na miejsce wyznaczone przez Najemcę.